predaj vs. výkup

Výkup nehnuteľnosti vs. tradičný predaj

predaj vs. výkup

V článku, ktorým sa budeme zaoberať, sa pozrieme na dva rôzne prístupy k predaji nehnuteľnosti: výkup nehnuteľnosti a tradičný predaj prostredníctvom realitnej agentúry. Porovnáme ich výhody a nevýhody, aby sme vám poskytli lepší prehľad o tom, ktorý prístup by mohol najlepšie vyhovovať vašim konkrétnym potrebám a okolnostiam.

Výkup nehnuteľnosti: Rýchlosť a jednoduchosť

Výkup nehnuteľnosti sa vyznačuje rýchlosťou a jednoduchosťou, čo je pre mnohých predávajúcich veľkou výhodou v porovnaní s tradičným predajom. Tu je niekoľko dôležitých aspektov, ktoré sú spojené s rýchlosťou a jednoduchosťou výkupu nehnuteľnosti:

 1. Okamžitá ponuka: Pri výkupe nehnuteľnosti môžete od nás očakávať okamžitú cenovú ponuku. Tento prvotný návrh ceny sa často poskytuje veľmi rýchlo, čo umožňuje predávajúcim okamžite vedieť, aká približná suma je vám ponúkaná za nehnuteľnosť.
 2. Minimalizácia administratívy: Výkup nehnuteľnosti obvykle zahŕňa minimalizáciu administratívnych procesov. Postaráme sa o všetky potrebné právne kroky a dokumentáciu, čím sa predávajúcim uľaví záťaž spojená s papierovaním a administratívou.
 3. Rýchle ukončenie obchodu: Výkup nehnuteľnosti môže byť ukončený oveľa rýchlejšie ako tradičný predaj. V niektorých prípadoch môže byť celý proces dokončený do niekoľkých týždňov, čo je výrazne rýchlejšie ako tradičný predaj, ktorý môže trvať mesiace.
 4. Minimalizácia potenciálnych rizík: Výkup nehnuteľnosti môže byť atraktívny pre tých, ktorí chcú minimalizovať riziko spojené s predajom nehnuteľnosti, ako sú potenciálne problémy so zákazníkmi, finančné záťaže alebo problémy s údržbou.
 5. Jednoduché riešenie v krízových situáciách: Pre niektorých predávajúcich môže byť výkup nehnuteľnosti jednoduchým riešením v prípade krízových situácií, ako sú rozvod, straty zamestnania, finančné ťažkosti alebo nedostatok času na tradičný predaj.

Tradičný predaj: Maximálna cena a širšia ponuka

Tradičný predaj nehnuteľnosti ponúka predávajúcim možnosť dosiahnuť maximálnu cenu za ich majetok a pritiahnuť širšiu ponuku potenciálnych kupujúcich. Tu je viac o týchto dôležitých aspektoch:

 1. Maximálna cena: Pri tradičnom predaji nehnuteľnosti majú predávajúci možnosť dosiahnuť vyššiu cenu za svoj majetok. To je často výsledkom toho, že predávajúci môžu vybrať z rôznych ponúk od potenciálnych kupujúcich a dokonca sa zúčastniť na aukciách nehnuteľností, kde cena môže dosiahnuť vyššie ceny.
 2. Širšia ponuka: Tradičný predaj môže prilákať širšiu ponuku potenciálnych kupujúcich, pretože nehnuteľnosť je obvykle uvedená na trhu verejne prostredníctvom realitnej agentúry. Takto si môžu viacerí záujemcovia naraz prezrieť nehnuteľnosť a prejaviť záujem, čo môže zvýšiť konkurenciu a tým aj cenu nehnuteľnosti.
 3. Flexibilita v cene: Pri tradičnom predaji majú predávajúci väčšiu flexibilitu v stanovení ceny svojej nehnuteľnosti. Môžu sa dohodnúť na cene s potenciálnymi kupcami a komunikovať s cieľom dosiahnutia spravodlivej ceny za ich majetok.

Hodnotenie nehnuteľnosti

Hodnotenie nehnuteľnosti je kľúčovým krokom pri stanovení spravodlivej ceny predaja. Existujú dva hlavné prístupy k hodnoteniu nehnuteľnosti: kvalifikovaný posudok a trhová analýza.

Kvalifikovaný posudok

Kvalifikovaný posudok nehnuteľnosti je vykonaný odborníkom, ktorý je certifikovaný na vyhodnotenie hodnoty nehnuteľnosti. Títo experti majú hlboké znalosti o miestnych trhových podmienkach, stave nehnuteľnosti, ako aj o rôznych faktoroch, ktoré ovplyvňujú jej hodnotu. Pri posudzovaní nehnuteľnosti berú do úvahy faktory ako veľkosť, stav, umiestnenie, podmienky trhu a nedávne predaje podobných nehnuteľností v okolí.

Trhová analýza

Trhová analýza sa zameriava na štúdium nedávnych predajov podobných nehnuteľností v okolí a aktuálnu situáciu na miestnom trhu nehnuteľností. Tento prístup sa často vykonáva realitnými agentmi, ktorí majú prístup k relevantným údajom o predaji nehnuteľností v danej oblasti. Na základe týchto údajov agenti určia odhadovanú hodnotu nehnuteľnosti.

Poplatky a provízie

Pri výkupe nehnuteľnosti neberieme žiadne poplatky. Naši investori, ktorí sa zaoberajú výkupom nehnuteľnosti u nás preberajú všetky náklady spojené s právnymi úkonmi a dokumentáciou. Nakoľko výkup nehnuteľnosti prebieha bez sprostredkovateľa (realitnej agentúry), u nás provízie neplatíte.

Väčšina realitných agentúr si účtuje provízie vo výške 3 až 6 percent z predajnej ceny nehnuteľnosti. Môžu sa tu však nájsť aj iné poplatky, ako napríklad za fotografie nehnuteľnosti, virtuálne prehliadky či právne náklady.

V tomto článku sme vám zhrnuli rozdiely medzi tradičným predajom a výkupom nehnuteľnosti. Veríme, že sme vám jasne vysvetlili konkrétne aspekty oboch typov predajov a prípade, že ste prejavili záujem o výkup vašej nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Späť na články
Ocenenie nehnuteľnosti pre niekoľko dôvodov

Ocenenie nehnuteľnosti pre niekoľko dôvodov

Ocenenie nehnuteľnosti pre niekoľko dôvodov

Ocenenie nehnuteľnosti je pri predaji, dedičskom konaní či financovaní veľmi dôležitým krokom. Potrebujete vedieť, akú hodnotu naša nehnuteľnosť má, aby ste s ňou vedeli ďalej narábať. Tento článok vám priblíži, prečo je ocenenie nehnuteľnosti nutnosťou a kedy je skutočne potrebná.

Predaj nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti je komplexný proces, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu a starostlivé plánovanie. Jedným z najdôležitejších aspektov tohto procesu je stanovenie správnej predajnej ceny. Ohodnotenie nehnuteľnosti je v tomto procese neoddeliteľnou súčasťou, pretože pomáha určiť spravodlivú a konkurencieschopnú cenu na trhu. Je dôležité, aby táto cena bola nielen atraktívna pre potenciálnych kupujúcich, ale aj primeraná kvalite a lokalite nehnuteľnosti.

Trhové podmienky sú dynamické a neustále sa menia, a preto je dôležité mať aktuálne informácie o cenách a trendoch na trhu. To znamená, že ohodnotenie nehnuteľnosti musí byť vykonané s ohľadom na najnovšie údaje a špecifické charakteristiky daného trhu.

Dedičské konanie

Pri dedení nehnuteľností je kľúčové mať správne ocenenú hodnotu nehnuteľnosti. Tento krok nie je len formálnou požiadavkou, ale má veľký význam z hľadiska spravodlivého rozdelenia majetku medzi dedičmi a v rámci vykonávania dedičského konania.

Ocenenie nehnuteľnosti pomáha definovať hodnotu majetku, ktorý sa dedí, čo je dôležité nielen pre dedičov, ale aj pre zákonné orgány a notárov, ktorí sú zapojení do správy dedičského konania. Správne ocenenie nehnuteľnosti tiež zabezpečuje, že každý dedič obdrží spravodlivý podiel zo zdedeného majetku.

V niektorých prípadoch môže byť proces ocenenia nehnuteľnosti pomerne jednoduchý, najmä ak ide o nehnuteľnosti s jednoduchou štruktúrou a jednoznačnou trhovou hodnotou. Avšak, v prípade komplexnejších nehnuteľností alebo v prípadoch, kde trhová hodnota nie je jednoznačná, môže byť potrebné vyhľadať pomoc kvalifikovaného znalca.

Znalecký posudok

Pri plánovaní financovania kúpy nehnuteľnosti cez banku sa stáva nevyhnutnosťou získať znalecký posudok. Tento krok zabezpečuje, že banka má presný a spoľahlivý pohľad na hodnotu nehnuteľnosti, ktorá slúži ako záruka pre poskytnutý úver. Je dôležité si uvedomiť, že znalecký posudok môže byť vypracovaný len kvalifikovaným znalcom, ktorý je oficiálne zapísaný v zozname znalcov registrovanom pod Ministerstvom spravodlivosti.

Banky požadujú tento krok ako súčasť procesu schvaľovania úveru s cieľom určiť presnú výšku úveru, ktorý môžu klientovi poskytnúť. Znalecký posudok poskytuje bankám dôkladné hodnotenie nehnuteľnosti, ktoré im umožňuje posúdiť riziká spojené s poskytnutím úveru.

Cena znaleckého posudku sa môže líšiť v závislosti od zložitosti vypracovania a typu nehnuteľnosti. Pre byty sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 150 do 250 eur, zatiaľ čo pre rodinné domy je to zvyčajne od 250 do 500 eur. Tieto ceny môžu byť ovplyvnené aj ďalšími faktormi, ako je lokalita nehnuteľnosti a rozsah požadovaných informácií.

Proces vypracovania znaleckého posudku obvykle trvá niekoľko dní až týždňov, v závislosti od konkrétnej situácie a požiadaviek banky. Znalecký posudok zahŕňa dôkladné zhodnotenie stavu nehnuteľnosti, porovnanie s podobnými nehnuteľnosťami na trhu a určenie trhovej hodnoty. Tento proces je nevyhnutný pre zabezpečenie transparentnosti a presnosti hodnotenia nehnuteľnosti, čo je kľúčové pre úspešné financovanie kúpy nehnuteľnosti cez banku.

Vykúp nehnuteľnosti

Pri výkupe nehnuteľnosti hľadáme vždy riešenia, ktoré vyhovejú obom stranám. Výkup nehnuteľnosti je jedným z riešení pri zadlžení či exekúcii. Na Slovensku je takmer pol milióna ľudí v exekúcii, z ktorých mnohé sa týkajú práve nehnuteľností. My poskytujeme týmto ľuďom finančnú istotu a vyriešenie ťažkých životných situácií.

V úvodnom kroku vás navštívi náš konzultant, ktorý s vami detailne prejde vašu situáciu a riešenia, ako z nej von. Po vysvetlení všetkých podmienok s vami konzultant prejde zmluvu o sprostredkovaní výkupu, v ktorej sa zaväzujete, že môžeme začať proces expertízy vašej nehnuteľnosti našimi znaleckými metódami a my vám ponúkneme v horizonte 40 dní finálnu čiastku, za ktorú vašu nehnuteľnosť obratom odkúpime. Vďaka našim investorom vám dokážeme poskytnúť hodnotu až do 80 % trhovej ceny nehnuteľnosti.

Ocenenie nehnuteľnosti je v mnohých dôvodoch, vrátane výkupu nehnuteľnosti, potrebným krokom pre férové ohodnotenie vášho domu či bytu. Pokiaľ hľadáte únik od finančných ťažkostí, ktoré vás postihli, neváhajte sa na nás obrátiť.

Späť na články
hypotéka chránime domovy

Je možné predať nehnuteľnosť s hypotékou?

hypotéka chránime domovy

Ak sa rozhodnete predať nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená hypotékou, je dôležité, aby ste mali prehľad o možnostiach a postupoch, ktoré s ňou súvisia. Hypotéka je zdokumentovaná záznamom na liste vlastníctva, kde sa v časti ťarcha uvádza existencia záložného práva v prospech konkrétnej banky. Existujú tri možnosti, ako dokážete predať nehnuteľnosť s hypotékou, ktorým sa budeme v tomto článku venovať.

Predčasné splatenie hypotéky – najčastejšia voľba

Najčastejšou a prvou možnosťou je skoré splatenie hypotéky. V tomto prípade kupujúci, pri prevzatí nehnuteľnosti od vás, vyrovná zostatok hypotekárneho úveru na základe odhadu, ktorý poskytne váš finančný partner. Peniaze od kupujúceho sa prevedú na váš účet a po ich prijatí banka požiada o zrušenie záložného práva na nehnuteľnosť prostredníctvom potvrdenia poslaného na kataster. Po tomto kroku sa predaj nehnuteľnosti riadi bežným spôsobom.

Prenos hypotéky na novú nehnuteľnosť

Ďalšou možnosťou je previesť hypotekárny úver na novú nehnuteľnosť, ktorú plánujete zakúpiť. Tento postup často využívajú predávajúci, ak majú uzatvorenú výhodnú úrokovú sadzbu a fixáciu. Avšak je dôležité konzultovať tento krok so svojím finančným poradcom a mať na pamäti, že nová nehnuteľnosť musí mať rovnakú alebo vyššiu hodnotu.

Postup pri zvolení tejto možnosti je nasledovný:

 • Kontaktujete banku a vyjadríte záujem o prenesenie hypotéky
 • Predložíte im znalecký posudok nehnuteľnosti, na ktorú chcete hypotéku presunúť
 • Banka potom posúdi vašu žiadosť a v prípade schválenia sa podpisujú záložné zmluvy na novú nehnuteľnosť
 • Banka potom zasiela potvrdenie o zrušení záložného práva na pôvodnej nehnuteľnosti.

Prevzatie hypotéky kupujúcim nehnuteľnosti

Tretia možnosť spočíva v tom, že kupujúci prevezme hypotéku. Avšak, tento prístup nie je veľmi bežný, pretože kupujúcim nemusia vyhovovať existujúce podmienky úveru dohodnuté s predchádzajúcim majiteľom.

V prípade, že sa však rozhodnete pre túto alternatívu, postup bude nasledujúci:

 • Prvým krokom je informovať banku o vašom záujme o prevzatie hypotéky kupujúcim
 • Banka potom posúdi finančnú situáciu kupujúceho
 • Po súhlase všetkých zúčastnených strán môžete prejsť k predaju nehnuteľnosti
 • Po úspešnom predaji sa dlh za hypotéku prenesie na nového majiteľa, ktorý sa následne zaväzuje k jej riadnemu splácaniu.

Problém so splácaním hypotéky

Približne 685 tisíc ľudí v súčasnosti spláca hypotéku, pričom približne jedno percento z nich má problémy s jej splácaním. Tento problém môže nastať v závislosti od straty zamestnania, nečakaných životných udalostí, dlhodobých zdravotných následkov, zmeny životnej situácie či zmeny úrokových sadzieb.

Projekt Chránime Domovy sa zameriava práve na majiteľov nehnuteľností, ktorí nedokážu splácať hypotéku včas a sú vo finančnej tiesni. Rovnako sa snažíme pomôcť ľudom s nehnuteľnosťami v exekúcii, dobrovoľnej dražbe, pri refixácii úrokovej sadzby či užívateľom družstevných bytov, ktoré ešte nemajú od družstva odkúpené.

Výkup nehnuteľnosti je jednou z možností, ako sa môžete dostať von z finančných problémov a začať tak nový život. Vďaka našim investorom Vám vieme poskytnúť cenu za vašu nehnuteľnosť až do výšky 80 % hodnoty nehnuteľnosti. A čo viac, po predaji nehnuteľnosti vám garantujeme až 3-mesačný prenájom vašej už predanej nehnuteľnosti. Týmto vám poskytneme dostatočný čas na nákup nového domova. Pokiaľ máte o výkup vašej nehnuteľnosti záujem, neváhajte sa na nás obrátiť.

Späť na články

Čo nevynechať pri inzerovaní nehnuteľnosti na internete?

Internet je v súčasnosti miestom, kde sa predávajú a kupujú nehnuteľnosti či pozemky rýchlosťou svetla. Každá z nehnuteľností je jedinečná, preto je ich inzerovanie nástrojom, ako vyzdvihnúť jej benefity, ktoré môžu zaujať kupujúcich. Ako však inzerovať správne a na čo nezabúdať?

Základom je zrozumiteľný inzerát

Ako prvé je potrebné si uvedomiť, že každá nehnuteľnosť má vlastný charakter, a všeobecne neplatí, že všetky nehnuteľnosti vyhovujú rovnakým ľuďom. A presne toto by mal odrážať váš inzerát.

Je dôležité, aby inzerát obsahoval hlavné charakteristiky popisu nehnuteľnosti, ako je opis samotného bytu alebo domu vrátane jeho vybavenia, rozlohy a aktuálneho stavu. Avšak je dôležité vyhnúť sa nadmerným podrobnostiam a zbytočným detailom. Inzerát by mal byť jednoduchý, stručný a informatívny, s dôrazom na podstatné informácie. Nesnažte sa písať príliš obsiahle texty, ale zároveň nezanedbávajte dôležité aspekty popisu nehnuteľnosti.

Inzerát by mal byť dostatočne stručný, aby neodradil pozornosť potenciálnych záujemcov, ale zároveň by mal obsahovať všetky dôležité informácie. Sústreďte sa na stavbu textu tak, aby bol jasne čitateľný a ľahko zrozumiteľný, pričom nezabudnite zahrnúť všetky relevantné údaje.

Body, ktoré v inzeráte rozhodne nevynechať

1. Popis nehnuteľnosti

Krátky podrobný opis, ktorý je prvým textom charakterizujúcim ponúkanú nehnuteľnosť. Tento opis by mal byť obalom, ktorý používateľovi predstaví ponúkanú nehnuteľnosť.

2. Vybavenie nehnuteľnosti

Uveďte všetko vybavenie, ktoré je lukratívne pre danú nehnuteľnosť. Máte terasu, garáž, či ponechávate v izbách nábytok? Vypíšte všetko, čo by mohlo potenciálnych kupujúcich zaujať.

3. Dispozícia interiéru

Popíšte počet izieb či ich rozloženie, veľkosť alebo usporiadanie. Veľkou výhodou je pridať pôdorys pre lepšiu predstavu záujemcu.

4. Lokalita a orientácia nehnuteľnosti

Podrobne informujte o lokalite, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Nezabudnite taktiež na orientáciu nehnuteľnosti, či už bytu alebo domu. Spomeňte občiansku vybavenosť či dopravné spoje.

5. Mesačné náklady na bývanie

Poskytnite záujemcom informácie o očakávaných mesačných nákladoch na bývanie, vrátane poplatkov za energie či správu budovy (v prípade bytu) a iné výdavky, ktoré môžu záujemcovi priblížiť predstavu o výdavkoch.

6. Benefity nehnuteľnosti

Nezabudnite vyzdvihnúť jedinečné benefity, ktoré nehnuteľnosť ponúka. Či už ide o tiché prostredie, bezpečnosť, dostupnosť k rôznym zariadeniam či množstvo ďalšieho. Benefity uvádzajte také, ktoré by mohli zaujať záujemcu o vašu nehnuteľnosť.

Prezentujte nehnuteľnosť

Okrem samotného inzerátu naplneného textom je však potrebné vynaložiť úsilie aj pre ďalšie prvky, ktoré môžu pomôcť s predajom nehnuteľnosti. Profesionálne fotografie, náčrt pôdorysu, videá či 3D snímky sú veľkou konkurenčnou výhodou, vďaka čomu si môžu záujemcovia všimnúť váš inzerát pred ostatnými, podobnými nehnuteľnosťami.

Pokiaľ plánujete predávať svoju nehnuteľnosť z dôvodov, ako je exekúcia, dedičské konanie či dobrovoľná dražba, vieme vám poskytnúť férové riešenie v podobe výkupu nehnuteľnosti. Nielenže môžete dostať až 80 % hodnoty vašej nehnuteľnosti, ale aj samotný výkup a teda zisk z predaja získate v mnohonásobne kratšom čase ako pri tradičnom predaji, či už po vlastnej osi alebo prostredníctvom realitnej kancelárie. S nami máte záruku férovej ceny a možnosti prenájmu vašej nehnuteľnosti až na 3 mesiace po výkupe. Pokiaľ máte o naše služby záujem, neváhajte nás kontaktovať.

Späť na články

Výkup nehnuteľnosti vs. dobrovoľná dražba

To, ako prebieha výkup nehnuteľnosti či dobrovoľná dražba už isto viete. S oboma uvedenými organizáciami sú spojené rôzne mýty a dezinformácie, ktoré sa šíria v oblasti realitného trhu, vrátane nejasností z minulosti. Niektoré organizácie by dali ruku do ohňa za dobrovoľnú držbu, iní uprednostňujú výkup nehnuteľnosti ako najlepšiu možnú voľbu pri finančných problémoch. Ako to teda je?

Cena za nehnuteľnosť

Výkup nehnuteľnosti je u nás sprevádzaný množstvom potrebných postupov. Jedným z nich je aj nacenenie vašej nehnuteľnosti a to podľa jej stavu. Výhodou výkupu nehnuteľnosti je, že poznáte jej cenu pred samotným predajom. Tým pádom viete, akú má hodnotu a aké finančné prostriedky z nej obdržíte.

Okrem nacenenia nehnuteľnosti s klientami preberáme ich finančné ťažkosti a odporúčame tie najlepšie možné riešenia. U nás sa môžete spoľahnúť na celý priebeh výkupu nehnuteľnosti na kľúč.

V porovnaní s dobrovoľnou dražbou je výkup nehnuteľnosti oveľa priaznivejšie rozhodnutie. Oproti procesu výkupu nehnuteľností má dobrovoľná dražba niekoľko nevýhod, s ktorými by sme vás radi oboznámili.

Jedným z hlavných rozdielov je, že pri dražbe nikdy presne neviete, za akú cenu sa nehnuteľnosť nakoniec predá. Hoci je vypracovaný znalecký posudok pre nehnuteľnosť, konečná predajná cena môže byť výrazne nižšia.

Fyzická obhliadka nehnuteľnosti

V náročných životných situáciách sa často nechce človek vystavovať kontaktu s ostatnými a reaguje pod vplyvom stresu a obáv, čo môže mať za následok negatívny vplyv na konečnú cenu nehnuteľnosti.

V prípade výkupu nehnuteľností stačí absolvovať jednu fyzickú obhliadku, a ďalej nie je nutné komunikovať so žiadnymi potenciálnymi záujemcami.

Pri dražbe sú však zákonne vyžadované viaceré obhliadky, nehnuteľnosť je verejne označená ako „nehnuteľnosť v dražbe“ a rôzne oznamy sú uverejnené na rôznych verejne dostupných miestach. Tento právny postup má za cieľ zabezpečiť, aby čo najširšia verejnosť bola informovaná o dražbe. To však môže byť proti vnútorným preferenciám majiteľa nehnuteľnosti, ktorý už má dostatok iných starostí a nechce verejné vystavenie či neustály kontakt so záujemcami o nehnuteľnosť.

Doba na vysťahovanie sa

Výkup nehnuteľnosti s projektom Chránime domovy myslí na majiteľov nehnuteľností vo finančne náročných časoch, preto pristupujeme ku každému jednému prípadu ľudsky a spravodlivo. Preto okrem samotného výkupu nehnuteľnosti na klienta nezabúdame a garantujeme mu až 3 mesiace možnosti prenájmu jeho už vykúpenej nehnuteľnosti.

Touto službou poskytujeme dostatok času na nájdenie a nákup nového bývania. Prenájom vždy vychádza z priemernej ceny nehnuteľnosti. Odhadovo však ide približne o 600 Eur za mesiac, vrátane nájmu a energií pre dvojizbový byt.

Pri dražbe dochádza k prechodu vlastníckeho práva na vydražiteľa prostredníctvom príklepu, a v praxi sa občas stáva, že nový majiteľ nie je vždy ohľaduplný a snaží sa pôvodným majiteľom vyhnúť rôznymi násilnými a nepríjemnými metódami ihneď po dražbe.

Voči takejto správe máte právnu ochranu podľa zákona, ale napriek tomu to nie je príjemná situácia, keď niekto agresívne zaklope na vaše dvere a snaží sa vás vysťahovať krikom alebo násilným vyhadzovaním z domu. Bohužiaľ, takéto prípady sa vyskytujú a nie sú len zriedkavým javom.

Ak už ste zistili rozdiely medzi výkupom nehnuteľnosti a dobrovoľnou dražbou, isto váš presvedčíme, že prvá možnosť je oveľa priaznivejšia či už z finančného alebo ľudského hľadiska. Neváhajte sa na nás preto obrátiť s akýmikoľvek otázkami ohľadom výkupu nehnuteľnosti či iných podobných tém.

Späť na články

Všetko, čo chcete vedieť o exekúcii vedenej voči vám

Základným zámerom civilného exekučného konania je vykonanie nariadeného súdneho alebo iného rozhodnutia, ktoré slúži ako hlavný dokument pre exekúciu. Účelom tohto procesu je predovšetkým dosiahnutie uspokojenia pohľadávky oprávneného, ktorá bola schválená vykonateľným exekučným titulom. Čo je samotná exekúcia, čím začína či prebieha a ako zistíte, či sú voči vám vedené exekúcie?

Čo je exekúcia a kedy sa začína?

Exekúcia predstavuje nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí, ktoré slúžia ako exekučný titul v súlade s ustanoveniami exekučného poriadku. Tento titul často zahŕňa vykonateľné súdne rozhodnutie, ktoré ukladá povinnosť, priznáva právo alebo má vplyv na majetok, napríklad rozsudok, platobný rozkaz alebo rozhodnutie týkajúce sa dedičstva.

Právoplatnými exekučnými titulmi sú však aj rozhodnutia orgánov mimo súdnictva, ktoré ukladajú povinnosti, priznávajú práva alebo ovplyvňujú majetok. Sem patria napríklad výpisy o nedoplatkoch, rôzne platobné výmery a rozhodnutia schvaľujúce zmier vydané v rámci všeobecného alebo osobitného správneho konania.

Exekučné konanie

Exekučné konanie je riadené ustanoveniami právneho predpisu č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, inak nazývaného Exekučný poriadok, a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Hlavným zámerom exekučného konania je dosiahnutie spravodlivého vyrovnania práv oprávneného, pričom tento cieľ sa musí dosiahnuť s ohľadom na ochranu povinného a tretích strán pred nadmernými alebo zbytočnými zásahmi do ich práv. Pri vykonávaní exekúcie sa preto uplatňujú nasledujúce základné princípy:

 • Exekúcia môže byť realizovaná len na uspokojenie existujúcich práv.
 • Exekúcia môže byť vykonaná len v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v zákone.
 • Exekúcia môže byť vykonaná len v rozsahu nevyhnutnom na uspokojenie oprávneného.
 • Exekúcia môže byť vykonaná len z majetku povinného.

Kde a ako zistiť o exekúcii vedenej voči vám

V prípade, že sa nachádzate v opačnej pozícii a nie ste oprávneným subjektom, ale skôr dlžníkom, máte možnosť získať informácie o stave vašej exekúcie, jej výške a všetkých relevantných parametroch zo dvoch dostupných registrov. Jedným z týchto registrov je Centrálny register exekúcií (CRE), a druhým je Register poverení na vykonanie exekúcie.

Centrálny register exekúcií (CRE)

Centrálny register exekúcií predstavuje verejný zoznam, ktorý je prístupný na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov, a zaznamenávajú sa v ňom informácie o každej exekúcii, ktorá právoplatne neskončila. Je to verejný register, kde má ktokoľvek možnosť overiť informácie o súčasných exekučných konaniach. V tomto registri je možné získať nasledujúce údaje:

 • Prítomnosť exekúcie voči danej osobe,
 • Aktuálny stav exekúcie, ak je aktívna,
 • Informácie o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
 • Údaje o súdnom exekútorovi, ktorý realizuje exekúciu,
 • Informácie o povinnom (dlžníkovi),
 • Dôležité termíny spojené s exekúciou,
 • Údaje o vymáhanom nároku a jeho výška.

Register poverení na vykonanie exekúcie

Register poverení je verejným záznamom, ktorý je spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Tento register obsahuje všetky udelené poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v rámci žiadostí o vykonanie exekúcie doručených súdu po dátume 1. apríla 2017.

V tomto registri je možné vyhľadávať informácie na základe čísla poverenia alebo údajov o povinnom (dlžníkovi). Avšak, sú tu zverejnené iba poverenia z aktuálne prebiehajúcich exekučných konaní. Dôležité je tiež zdôrazniť, že v tomto registri nie sú uverejnené exekúcie, ktoré sú vymáhané Sociálnou poisťovňou v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z.

Ak sa nachádzate v dlhoch alebo čelíte finančným ťažkostiam, ktoré momentálne neviete efektívne vyriešiť, odporúčame vám bezodkladne naviazať komunikáciu s príslušnými oprávnenými osobami, inštitúciami alebo bankami. Tým často môžete zabrániť exekúcii a predaju vášho majetku. Naša spoločnosť vám dokáže poskytnúť právne poradenstvo a konzultácie pre tieto oblasti. Ak vám hrozí dražba, sme schopní rýchlo a bezpečne odkúpiť vašu nehnuteľnosť. Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

Späť na články

Na aké náležitosti nezabudnúť pri nájomnej zmluve?

Nájom, ako všeobecný právny koncept, zahrňuje rôzne ekonomické vzťahy, kde podstatou je, že nevlastník veci odpláca za možnosť využívať alebo ťažiť z úžitkovej hodnoty danej veci. Právny základ tohto vzťahu spočíva v nájomnej zmluve, ktorou prenecháva prenajímateľ nájomcovi konkrétnu vec, aby ju dočasne využíval alebo z nej ťažil úžitky. Na oplátku za túto možnosť platí nájomca nájomné.

Množstvo mladých ľudí vyhľadáva nájom ako spôsob osamostatniť sa, kdežto dospelí ľudia vidia prenájom ako jedinú možnosť bývania. V tomto bode sú majitelia investičných nehnuteľností neustále zaneprázdnení z dôvodu vysokého záujmu o prenájom ich nehnuteľnosti. Či už ste v postavení prenajímateľa alebo nájomcu, mali by ste mať všeobecný prehľad o tom, ktoré náležitosti na nájomnej zmluve dozaista nesmú chýbať.

Pojmové znaky nájomnej zmluvy

Právne ustanovenie o nájomnej dohode nájdeme v § 663 Civilného zákonníka v znení platnom podľa aktuálnych právnych noriem. Táto dohoda vzniká medzi stranami, ktoré sú označované ako odovzdávajúca strana (prenajímateľ) a prijímajúca strana (nájomca), ktorá využíva daný objekt. Tieto strany môžu byť reprezentované právnickými alebo fyzickými osobami, vrátane verejnoprávnych subjektov.

Medzi pojmové znaky nájomnej zmluvy patrí:

 • Predmet nájmu
 • Prenechanie užívania veci alebo brania úžitkov
 • Dočasnosť právneho vzťahu
 • Nájomné za užívanie alebo branie úžitkov

Nájomný vzťah vždy predstavuje dočasný charakter, pričom táto dočasnosť nemusí byť výslovne ustanovená v samotnej zmluve. Objekt môže byť prenajatý bez špecifického stanovenia konkrétneho časového obdobia.

Predmet nájmu

Za predmet nájmu môžeme považovať ľubovoľný predmet, ktorý je schopný byť súčasťou občianskoprávnych vzťahov. Avšak, táto vec musí vždy vyhovovať dohodnutým podmienkam pre jej užívanie alebo získavanie úžitkov.

Môže ísť o pohyblivé alebo nehybné objekty, ktoré musia byť jasne identifikovateľné. Táto požiadavka sa týka aj nehnuteľností, ktoré sú vždy považované za jedinečné objekty. Objekt nájmu môže zahŕňať celé entity, ako napríklad dom alebo pozemok, alebo len ich časti (byt, nebytový priestor, časť múru určená na prenájom a iné).

V bežnej situácii by malo ísť o objekt, ktorý je schopný poskytovať očakávané výhody dohodnutým užívaním alebo získavaním úžitkov a nie je bežné, aby sa spotreboval. Napriek tomu môžu byť predmetom nájmu aj objekty, ktoré majú vlastnosti, ktoré ich z princípu robia spotrebovateľnými.

Dočasnosť nájmu

Nájom sa väčšinou stanovuje na konkrétnu dobu, ale zákonné ustanovenia umožňujú zmluvným stranám dohodnúť nájom aj bez stanoveného časového obmedzenia. Ukončenie nájmu bez časového obmedzenia môže byť dohodnuté medzi zmluvnými stranami alebo môže nastať v dôsledku výpovede.

Výška nájomného

Nájomné musí byť stanovené v dohodnutých podmienkach, pričom môže pozostávať z peňažných i nepeňažných platieb. Zvyčajne sa nájomné vyrovnáva pravidelne, no platba jednorazovo nie je vylúčená podľa zákona. Výška nájmu je vecou dohody medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie je upravená osobitnými právnymi normami. Splatnosť nájmu sa rovnako určuje v dohode zmluvných strán.

Prenajímateľ je povinný poskytnúť nájomcovi objekt v takom stave, aby umožňoval normálne užívanie alebo aspoň bežné užívanie, ak nie je dohodnuté inak, a udržiavať ho v tomto stave na svoje náklady. Nájomca má právo užívať objekt v súlade s dohodnutými podmienkami v nájomnej zmluve. Ak nie je špecifikovaný konkrétny spôsob využívania, nájomca je povinný využívať objekt primerane k jeho povahe a účelu. V prípade, že povaha objektu vyžaduje špecifický spôsob využívania, nájomca je zároveň povinný zachovať ho tak, aby nedochádzalo k poškodeniu.

Náležitosti nájomnej zmluvy – zhrnutie

Ako už viete, nájomná zmluva prebieha medzi dvoma hlavnými osobami – prenajímateľom a nájomníkom. Musí však obsahovať tieto základné náležitosti:

 • Označenie zmluvných strán
 • Predmet nájmu a rozsah jeho používania
 • Výška nájomného
 • Výška úhrady za plnenia spojené s užívaním nehnuteľnosti a spôsob ich výpočtu

V prípade, že ste sa ocitli vo finančných problémoch a potrebujete splatiť dlhy, hypotéku či iné finančné záležitosti, výkup nehnuteľnosti je to najlepšie riešenie. Oproti klasickým realitným kanceláriám je výkup rýchlejší, čo najférovejší a s nami máte dokonca možnosť zostať vo svojej nehnuteľnosti po dobu 3 mesiacov za stanovenú výšku nájmu, pokiaľ si nenájdete druhý domov.

Späť na články

Ktoré povinnosti je potrebné vykonať po kúpe nehnuteľnosti?

Pri kúpe ale aj predaji nehnuteľnosti prebieha zmena vlastníkov nielen samotnej nehnuteľnosti, ale aj adresy, povinností a ďalších mnohých úkonov, ktoré s nehnuteľnosťou súvisia. Aké sú to a na čo by ste zaručene mali myslieť, ak predávate alebo kupujete byt či dom?

Preberací protokol

S cieľom zabezpečiť väčšiu právnu istotu je dôležité dôkladne vyplniť preberací protokol o odovzdaní nehnuteľnosti. Tento dokument vyžaduje zaznamenanie aktuálnych hodnôt meračov z elektrickej energie, zemného plynu, vody a poprípade aj kúrenia. Následne je nutné informovať správcu budovy o ukončení bývania, čím je možné vyhotoviť konečné vyúčtovanie zálohových platieb za byt.

Správa bytového domu

V prípade, že ste preniesli vlastníctvo bytu v bytovom dome, mali by ste tiež informovať správcu nehnuteľností o tejto zmene a vyrovnať prípadné nedoplatky v zálohových platbách za byt a ďalších nákladoch spojených s bývaním. Tieto náklady môžu zahŕňať príspevky do fondu údržby a opráv, platby za služby súvisiace s užívaním bytu a poplatky za správu odovzdané správcovi. Nový vlastník bytu automaticky preberá zmluvu o správe od predchádzajúceho vlastníka, a preto je povinný oznámiť túto zmenu správcovi nehnuteľností. Pre stretnutie s správcom je potrebné pripraviť dokumenty vrátane kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a preberacieho protokolu.

Výdavky nehnuteľnosti

Elektrická energia

Pôvodným vlastníkom je vyžadované zrušiť odber elektrickej energie, zatiaľ čo nový vlastník musí vykonať proces registrácie pre svoj vlastný odber. Existuje niekoľko možných spôsobov realizácie tohto postupu. Možnosť odhlásenia elektriny zahŕňa osobnú návštevu pobočky poskytovateľa na mieste, telefonické oznámenie alebo online formulár.

Zemný plyn

V prípade, že využívate zemný plyn vo vašom dome či byte, je nevyhnutné, aby ste zrušili svoj odber a nový majiteľ sa následne musí nanovo registrovať na odber. Proces odhlasovania a prihlasovania sa k odberu zemného plynu môže byť realizovaný podobným spôsobom ako v prípade elektrickej energie.

Komunálny odpad

Registrovanie sa na odber prebieha na príslušnom miestnom úrade a je potrebné vykonať túto formálnu povinnosť do 30 dní od nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Poplatok je povinný zaplatiť poplatník, čo môže byť fyzická osoba oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemok, alebo iný objekt na území hlavného mesta, s výnimkou lesov a vodných plôch evidovaných v katastri nehnuteľností.

Tento poplatok sa vzťahuje aj na právnické osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosti na iný účel než podnikanie a podnikateľov, ktorí nehnuteľnosti využívajú na účely podnikania v hlavnom meste.

Zmena trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu predstavuje často ďalší nevyhnutný krok, ktorý sa vykonáva po predaji nehnuteľnosti. Existujú situácie, kedy nie je potrebné meniť trvalý pobyt. V prípade ak áno, navštívte miestny úrad podľa polohy nehnuteľnosti. Pre zmenu trvalého pobytu by mal obvykle postačiť občiansky preukaz, no z praxe odporúčame mať pri sebe aj list vlastníctva a v prípade maloletých, ich rodný list. Po zmene trvalého pobytu je potrebné vybaviť si nový občiansky preukaz so zmenenou adresou trvalého pobytu.

Zmena sídla firmy

V prípade, že ste živnostníkom a vaša firma má uvedenú adresu v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ktorú však už nevlastníte, je nevyhnutné uskutočniť zmenu tejto adresy v súlade s právnymi predpismi. Môžete si adresu nechať nezmenenú, avšak v takom prípade je nutné predložiť do Obchodného registra SR súhlas aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti. Podpis na uvedenom súhlase musí byť overený úradne.

Povinnosť podať daňové priznanie

Každý, kto sa stane novým vlastníkom nehnuteľnosti, má povinnosť vyplniť daňové priznanie týkajúce sa konkrétnej nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinné predložiť daňovníkovi, ktorému vznikla daňová povinnosť vo vzťahu k dane z nehnuteľností. Teda, ak sa osoba stala vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností v uplynulom roku, je povinná podať daňové priznanie do 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Áno, pri kúpe ale aj predaji nehnuteľnosti je potrebné vykonať množstvo zmien, ktoré so sebou samotný proces prináša. Nezanedbajte každý detail pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti. Pokiaľ máte záujem o výkup nehnuteľnosti z dôvodu vysokých výdavkov, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme vám so všetkým, čo k celému procesu neodkladne patrí, vrátane konkrétnych úkonov spomenutých v tomto článku.

Späť na články

Najčastejšie dôvody výkupu nehnuteľnosti

Výkup nehnuteľnosti môže byť záchranným východiskom v rôznych životne neočakávaných situáciách. Možno však ani netušíte, kedy je možné ujsť z nepríjemností, ktoré môžu zatriasť vašimi financiami, práve vďaka vykúpeniu vašej nehnuteľnosti. Pokiaľ váhate nad tým, či výkup nehnuteľnosti uskutočniť alebo nie, prevedieme vás reálnymi príkladmi, kedy môže byť práve táto možnosť správnym a rýchlym východiskom.

Životné okolnosti

Rýchly predaj nehnuteľnosti môže byť voľbou pri mnohých nečakaných situáciách v živote. Hypotéka či pôžička je beh na dlhú trať a pri neočakávaných situáciách sa môže stať, že občas nastane finančný skrat, ktorý jednoducho nedokážete utiahnuť. Životné okolnosti, ako je strata práce, úraz, trvalé následky zo zranenia, rozvod či nutnosť starať sa celodenne o člena rodiny môže byť jedným z dôvodov. Výkup nehnuteľnosti dokáže pokryť výdavky za včasné platenie hypotéky alebo pôžičiek, či iné výdavky kryjúce náklady za neočakávané situácie.

Exekučné plnenie predajom nehnuteľnosti

V prípade exekúcie je potrebné vzdať sa svojho majetku, aby bolo možné splatiť dlhy. Môže ísť o akýkoľvek cenný hmotný majetok, ktorý sa vyrovná výške dlhu. Jednou z možností je preto dražba, teda dobrovoľný predaj nehnuteľnosti.

Splatenie dlhov a pôžičiek predajom nehnuteľnosti

Pokiaľ má človek nehnuteľnosť, ktorú nevyužíva, no na jeho pleciach ho ťažia nesplatené dlhy či pôžičky, výkup nehnuteľnosti je jednou z možností, ako si zabezpečiť splatenie dlhov. Týmto spôsobom je možné všetky zadlženia splatiť rýchlo a naraz, čím sa dá začať budovať svoj domov nanovo a bez podlžností.

Výhodná kúpa inej nehnuteľnosti predajom súčasnej nehnuteľnosti

Niekedy príde situácia, kedy človek zdedí nehnuteľnosť, no na realitnom trhu sa vyskytla ponuka, ktorá predstavuje nový domov. V tomto prípade je potrebné rýchlo získať peniaze, v prípade že inú nehnuteľnosť, vyhovujúcu preferenciám jednotlivca, nájde za výhodnú cenu. V tomto prípade rýchly výkup súčasnej nehnuteľnosti zabezpečí potrebné financie v oveľa kratšom čase ako pri klasickom predaji, ktorý môže trvať 5 až 8 mesiacov, alebo pri žiadosti o hypotéku.

Refixácia úrokovej sadzby

Na konci fixácie úrokovej sadzby na hypotéke môžu nastať dva scenáre – úroková sadzba sa zníži alebo zvýši. V druhom prípade môže pravidelné splácanie hypotéky priniesť množstvo nečakaných finančných problémov, ktoré môžu končiť práve výkupom nehnuteľnosti. Refixácia úroku nastáva na konci doby fixácie, ktorú ste si na začiatku splácania hypotéky nastavili. O zmene výšky úrokovej sadzby budete vopred informovaní, preto viete premýšľať nad výkupom nehnuteľnosti včas a bez zbytočných finančných výdavkov.

Výhody výkupu nehnuteľnosti

Pokiaľ sa nachádzate v spomenutých alebo im podobných situáciách, nechajte nás predstaviť vám hlavné výhody výkupu nehnuteľnosti oproti klasickému predaju. V prvom rade ide o časový faktor, ktorý zohráva pri týchto situáciách kľúčovú rolu. Pokiaľ máte obmedzené finančné prostriedky a nedokážete situácie vyriešiť, výkup nehnuteľnosti vám vie poskytnúť potrebné financie vo výrazne kratšom čase oproti klasickému predaju nehnuteľnosti cez realitné kancelárie. V prípade súčasných dlhov sa viete odbremeniť ich splatením a začať nový život od začiatku a bez obáv z budúcnosti.

Výška hodnoty vašej nehnuteľnosti je pre nás prioritou, preto sa vždy snažíme poskytnúť vám čo najlepšiu cenu, za ktorý vašu nehnuteľnosť vykúpime. Okrem toho ponúkame aj trojmesačný prenájom vo vašej súčasnej nehnuteľnosti, pokiaľ si nenájdete nový domov.

Každý prípad riešime individuálne, preto sa môžete spoľahnúť na riešenie na kľúč, s ktorým budete dozaista spokojní. Neváhajte sa na nás obrátiť. Veríme, že dokážeme pomôcť všetkým ľuďom, ktorí potrebujú stabilný pilier pre začiatok bezstarostnej budúcnosti.

Späť na články

Všetko, čo potrebujete vedieť o dobrovoľnej dražbe

Dobrovoľná dražba je upravená v zákone č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov. V tomto článku nájdete všeobecné informácie o tom, čo dražba je, čo môže byť jej predmetom či aké osoby sa v procese dražby nachádzajú.

Čo je dobrovoľná dražba?

Dobrovoľná dražba predstavuje verejné konanie mimosúdneho charakteru, ktoré iniciuje navrhovateľ dražby. Cieľom dražby je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby.

Samotný proces začína na návrh navrhovateľa, pri ktorom licitátor oslovuje nedefinovanú skupinu jednotlivcov prítomných na predom určenom mieste, vyzývajúc ich k predkladaniu ponúk. V prípade, že jednotlivec podá najvyššiu ponuku, licitátor následne prostredníctvom príklepu prenesie vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na tohto účastníka.

Čo predstavuje predmet dobrovoľnej dražby?

Predmet dražby môže byť právo, vec, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor práv, vecí alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo jeho časť, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.

Predmetom dražby nesmie byť predmet, ktorým navrhovateľ dražby alebo dražobník na základe zmluvy nemôže nakladať, alebo ak konanie dražby vylučuje osobitný predpis. Nemôžu sa dražiť cenné papiere ani majetok vo vlastníctve štátu a obcí.

Kto sa zúčastňuje na dobrovoľnej dražbe?

Na dobrovoľnej dražbe je prítomných niekoľko ľudí, ktoré majú svoje postavenie.

Dražobník

Ide o osobu, ktorá organizuje dražbu. Musí splňovať kritériá stanovené v zákone o dobrovoľných dražbách a iných príslušných predpisoch, pričom jej bolo udelené oprávnenie na vykonávanie príslušnej činnosti.

Navrhovateľ dražby

Je to osoba, ktorá vykonáva záložné právo alebo iná osoba, ktorá je oprávnená nevrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona.

Licitátor

Licitátor môže byť iba fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Musí byť zdravotne spôsobilá a je oprávnená činiť v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe.

Účastníci dobrovoľnej dražby

Účastníkom dražby je každý, kto je prítomný na dražbe s cieľom vykonať podanie. Musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách.

Pred, počas a po dobrovoľnej dražbe

Pred dobrovoľnou dražbou

Pred samotnou dražbou je povinné značiť osoby a veci spôsobom vylučujúcim ich zámeru. Všetky potrebné písomnosti je potrebné doručiť zákonom predpísaným spôsobom a v predpísanej lehote. V povinnej lehote je tiež povinné zverejniť oznámenie o dražbe. Dražobník je povinný umiestniť na predmet dražby označenie podľa zákona, a to najmenej 15 dní pred konaním dražby.

Počas dobrovoľnej dražby

Dražba sa otvára jej vyvolaním. Účastníci sú oboznámení s predmetom dražby, právami a záväzkami k predmetu dražby, jeho cenou, výškou najvyššieho podania a najnižšieho prihodenia. Účastníci podávajú cenové ponuky, zatiaľ čo je celý priebeh korigovaný licitátorom. Ten vyzýva na ďalšie podania. Pokiaľ už žiaden z účastníkov nepodá vyššiu ponuku, licitátor oznámi príklepom koniec dražby.

Po dobrovoľnej dražbe – nadobudnutie vlastníckeho práva

Po tom, čo účastník získa predmet dražby, stáva sa vydražiteľom. Vlastnícke právo na jeho osobu vzniklo udelením príklepu iniciátora. Vydražiteľ dostane vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu, poprípade je priložené potvrdenie o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu.

Neváhajte sa na nás obrátiť, pokiaľ sa nachádzate v náročnej finančnej situácií. Z každého problému existuje úspešné východisko, ktoré vás zachráni od exekúcie či dlhov. Sme tu pre vás, s najlepšou možnou pomocou z oblasti férového výkupu nehnuteľností.

Späť na články