Výkup nehnuteľnosti vs. dobrovoľná dražba

To, ako prebieha výkup nehnuteľnosti či dobrovoľná dražba už isto viete. S oboma uvedenými organizáciami sú spojené rôzne mýty a dezinformácie, ktoré sa šíria v oblasti realitného trhu, vrátane nejasností z minulosti. Niektoré organizácie by dali ruku do ohňa za dobrovoľnú držbu, iní uprednostňujú výkup nehnuteľnosti ako najlepšiu možnú voľbu pri finančných problémoch. Ako to teda je?

Cena za nehnuteľnosť

Výkup nehnuteľnosti je u nás sprevádzaný množstvom potrebných postupov. Jedným z nich je aj nacenenie vašej nehnuteľnosti a to podľa jej stavu. Výhodou výkupu nehnuteľnosti je, že poznáte jej cenu pred samotným predajom. Tým pádom viete, akú má hodnotu a aké finančné prostriedky z nej obdržíte.

Okrem nacenenia nehnuteľnosti s klientami preberáme ich finančné ťažkosti a odporúčame tie najlepšie možné riešenia. U nás sa môžete spoľahnúť na celý priebeh výkupu nehnuteľnosti na kľúč.

V porovnaní s dobrovoľnou dražbou je výkup nehnuteľnosti oveľa priaznivejšie rozhodnutie. Oproti procesu výkupu nehnuteľností má dobrovoľná dražba niekoľko nevýhod, s ktorými by sme vás radi oboznámili.

Jedným z hlavných rozdielov je, že pri dražbe nikdy presne neviete, za akú cenu sa nehnuteľnosť nakoniec predá. Hoci je vypracovaný znalecký posudok pre nehnuteľnosť, konečná predajná cena môže byť výrazne nižšia.

Fyzická obhliadka nehnuteľnosti

V náročných životných situáciách sa často nechce človek vystavovať kontaktu s ostatnými a reaguje pod vplyvom stresu a obáv, čo môže mať za následok negatívny vplyv na konečnú cenu nehnuteľnosti.

V prípade výkupu nehnuteľností stačí absolvovať jednu fyzickú obhliadku, a ďalej nie je nutné komunikovať so žiadnymi potenciálnymi záujemcami.

Pri dražbe sú však zákonne vyžadované viaceré obhliadky, nehnuteľnosť je verejne označená ako „nehnuteľnosť v dražbe“ a rôzne oznamy sú uverejnené na rôznych verejne dostupných miestach. Tento právny postup má za cieľ zabezpečiť, aby čo najširšia verejnosť bola informovaná o dražbe. To však môže byť proti vnútorným preferenciám majiteľa nehnuteľnosti, ktorý už má dostatok iných starostí a nechce verejné vystavenie či neustály kontakt so záujemcami o nehnuteľnosť.

Doba na vysťahovanie sa

Výkup nehnuteľnosti s projektom Chránime domovy myslí na majiteľov nehnuteľností vo finančne náročných časoch, preto pristupujeme ku každému jednému prípadu ľudsky a spravodlivo. Preto okrem samotného výkupu nehnuteľnosti na klienta nezabúdame a garantujeme mu až 3 mesiace možnosti prenájmu jeho už vykúpenej nehnuteľnosti.

Touto službou poskytujeme dostatok času na nájdenie a nákup nového bývania. Prenájom vždy vychádza z priemernej ceny nehnuteľnosti. Odhadovo však ide približne o 600 Eur za mesiac, vrátane nájmu a energií pre dvojizbový byt.

Pri dražbe dochádza k prechodu vlastníckeho práva na vydražiteľa prostredníctvom príklepu, a v praxi sa občas stáva, že nový majiteľ nie je vždy ohľaduplný a snaží sa pôvodným majiteľom vyhnúť rôznymi násilnými a nepríjemnými metódami ihneď po dražbe.

Voči takejto správe máte právnu ochranu podľa zákona, ale napriek tomu to nie je príjemná situácia, keď niekto agresívne zaklope na vaše dvere a snaží sa vás vysťahovať krikom alebo násilným vyhadzovaním z domu. Bohužiaľ, takéto prípady sa vyskytujú a nie sú len zriedkavým javom.

Ak už ste zistili rozdiely medzi výkupom nehnuteľnosti a dobrovoľnou dražbou, isto váš presvedčíme, že prvá možnosť je oveľa priaznivejšia či už z finančného alebo ľudského hľadiska. Neváhajte sa na nás preto obrátiť s akýmikoľvek otázkami ohľadom výkupu nehnuteľnosti či iných podobných tém.

Späť na články