Je možné predať nehnuteľnosť s hypotékou?

hypotéka chránime domovy

Ak sa rozhodnete predať nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená hypotékou, je dôležité, aby ste mali prehľad o možnostiach a postupoch, ktoré s ňou súvisia. Hypotéka je zdokumentovaná záznamom na liste vlastníctva, kde sa v časti ťarcha uvádza existencia záložného práva v prospech konkrétnej banky. Existujú tri možnosti, ako dokážete predať nehnuteľnosť s hypotékou, ktorým sa budeme v tomto článku venovať.

Predčasné splatenie hypotéky – najčastejšia voľba

Najčastejšou a prvou možnosťou je skoré splatenie hypotéky. V tomto prípade kupujúci, pri prevzatí nehnuteľnosti od vás, vyrovná zostatok hypotekárneho úveru na základe odhadu, ktorý poskytne váš finančný partner. Peniaze od kupujúceho sa prevedú na váš účet a po ich prijatí banka požiada o zrušenie záložného práva na nehnuteľnosť prostredníctvom potvrdenia poslaného na kataster. Po tomto kroku sa predaj nehnuteľnosti riadi bežným spôsobom.

Prenos hypotéky na novú nehnuteľnosť

Ďalšou možnosťou je previesť hypotekárny úver na novú nehnuteľnosť, ktorú plánujete zakúpiť. Tento postup často využívajú predávajúci, ak majú uzatvorenú výhodnú úrokovú sadzbu a fixáciu. Avšak je dôležité konzultovať tento krok so svojím finančným poradcom a mať na pamäti, že nová nehnuteľnosť musí mať rovnakú alebo vyššiu hodnotu.

Postup pri zvolení tejto možnosti je nasledovný:

  • Kontaktujete banku a vyjadríte záujem o prenesenie hypotéky
  • Predložíte im znalecký posudok nehnuteľnosti, na ktorú chcete hypotéku presunúť
  • Banka potom posúdi vašu žiadosť a v prípade schválenia sa podpisujú záložné zmluvy na novú nehnuteľnosť
  • Banka potom zasiela potvrdenie o zrušení záložného práva na pôvodnej nehnuteľnosti.

Prevzatie hypotéky kupujúcim nehnuteľnosti

Tretia možnosť spočíva v tom, že kupujúci prevezme hypotéku. Avšak, tento prístup nie je veľmi bežný, pretože kupujúcim nemusia vyhovovať existujúce podmienky úveru dohodnuté s predchádzajúcim majiteľom.

V prípade, že sa však rozhodnete pre túto alternatívu, postup bude nasledujúci:

  • Prvým krokom je informovať banku o vašom záujme o prevzatie hypotéky kupujúcim
  • Banka potom posúdi finančnú situáciu kupujúceho
  • Po súhlase všetkých zúčastnených strán môžete prejsť k predaju nehnuteľnosti
  • Po úspešnom predaji sa dlh za hypotéku prenesie na nového majiteľa, ktorý sa následne zaväzuje k jej riadnemu splácaniu.

Problém so splácaním hypotéky

Približne 685 tisíc ľudí v súčasnosti spláca hypotéku, pričom približne jedno percento z nich má problémy s jej splácaním. Tento problém môže nastať v závislosti od straty zamestnania, nečakaných životných udalostí, dlhodobých zdravotných následkov, zmeny životnej situácie či zmeny úrokových sadzieb.

Projekt Chránime Domovy sa zameriava práve na majiteľov nehnuteľností, ktorí nedokážu splácať hypotéku včas a sú vo finančnej tiesni. Rovnako sa snažíme pomôcť ľudom s nehnuteľnosťami v exekúcii, dobrovoľnej dražbe, pri refixácii úrokovej sadzby či užívateľom družstevných bytov, ktoré ešte nemajú od družstva odkúpené.

Výkup nehnuteľnosti je jednou z možností, ako sa môžete dostať von z finančných problémov a začať tak nový život. Vďaka našim investorom Vám vieme poskytnúť cenu za vašu nehnuteľnosť až do výšky 80 % hodnoty nehnuteľnosti. A čo viac, po predaji nehnuteľnosti vám garantujeme až 3-mesačný prenájom vašej už predanej nehnuteľnosti. Týmto vám poskytneme dostatočný čas na nákup nového domova. Pokiaľ máte o výkup vašej nehnuteľnosti záujem, neváhajte sa na nás obrátiť.

Späť na články